Tìm bạn kết hôn

Tôi nau an ngon, rat thích tre con, thích cam hoa, lam bạnh, yêu quy dong vat nhat la cho. Tôi khong thích cuoc song bon chen nen mong muon tro thanh mot người phu nữ cua gia dinh, tuy nhien tôi van co cong viec va co gang lam tot cong viec do .

Da tung thật bai trong tình yêu nen tôi mong muon tìm duoc người dan ong chân thành, bao dung, vi tha de co the don nhan mot co gái ma trai tìm co nhieu vet xuoc . Mot người dan ong chung chac, co cong viec va thu nhap on dinh de cùng nhau xay dung gia dinh.

Chuyển lên trên