hanh phuc mong manh

Tôi da li hôn nam 2012,con cai da lon gio thay minh co doc le loi qua. Nhut nhat, thật tha, ít nói nhat la voi người la. Khong thích khong gian on ao .Tôi khong hy vong gi nhieu tren the gioi ao nay vi the gioi thuc tìm kiem chan thật con kho nua la. Nhung biết dau dieu ky dieu sẻ tôi, người bạn dong hanh tren duong đời sẻ xuat hien va cùng tôi đi het doan duong cua đời nguoi.

Mong cùng hoan canh de de thong cam, chia se. Chan thật thuy chung, quan tâm cuoc song gia dinh. Nhung người co gia dinh, đang co người yêu hay tìm tình ngan han vui lòng khong lien he.

Chuyển lên trên