Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Chan thanh

La người phu nữ biết vun ven cuoc song gia dinh va biết phan dau trong cong viec. Biet quan tâm den mọi nguoi, đời nhan xu the. Ko kheo ve an noi. Song thang than, chân thành

Chan thanh, biết phan dau trong sự nghiep, huong ve gia dinh, nghiem tuc trong quan he, chin chan.

Chuyển lên trên