Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Nam 42, đang ly di, diem dam, kinh te vung, tìm nữ 24 den 35 de kết hôn

Uu diem: Khong hut thuoc, nhau nhet, say xin, nghien ngap, co bac. Diem dam, lich sự, chung thuy, gioi tieng Anh va kinh doanh.

Nhuoc diem: Ca tin nen đời khi gap rac roi, thang than qua nen hay bi mat lòng.

Chuyển lên trên