Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm mot bo vai

Minh la người NT, yêu sự giản dị, yen tình, song tu lap, biết lang nghe va chia se. Minh luon quan niem: yêu thuong la phai the hien het minh khong can che dau, song het minh vi người minh yêu thuong

Tìm bạn vui vẻ, song chân thành, bao dung, tâm ly, la mau người cua gia dinh, co the san sẻ nhung kho khan trong cuoc song, la tru cot, la bo vai vung chac trong nhung luc minh yêu duoic

Chuyển lên trên