Em de thuong

Em đang ve VN tham ba con trong dip he nay nen muon tìm bạn be mọi de hieu them ve con người va dat nuoc VN sau bao nam xa cach.

Em sinh ra o VN va qua My da lau nhung may man co me Viet nen da duoc hoc va sự dung tieng Viet troi chay.

Chuyển lên trên