Tìm 1 nua

Nam nay minh 19tc cùng muon tìm một nửa lam.. lau lau cùng buồn vi lui thui 1 minh.. cùng muon dc nghe bạn gái minh nhong nheo, choc nhau cuoi.. ben canh nhau khi can, luon ben canh bao ve che cho cho nhauc don gian v thoi, a tình hoi ” —“

Fb minh la: www.facebook.com/iamchurk

Chuyển lên trên