Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Chung ta hay den voi nhau bạng tình cam sau nang va sự chung thuy trong tình yêu, đời voi tôi tuoi tac khong quan trong

Da khi xac dinh yêu ai do thi sẻ yêu mai mai den het đời

Luon co tình cam sau nang voi người minh yêu va dam da tình yêu thuong nhu tôi vay

Chuyển lên trên