Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Muốn lam quen

Tôi la Hoai Ngoc,hien nay tôi 34 tuoi đang song tai Ha Tinh.Tôi la giao vien am nhac co 11 nam tuoi nghe, noi 34 nhung tôi con rat tre trung va yêu đờicvoi tôi quan diem song rat don gian gvo tu, lam nhung viec minh thich, hoan hi mọi ngaych

Nguoi tôi muon tìm la người luon chân thành, yêu thuong chăm sóc va quan tâm tôick nang ne ve ngoai hinh nhung co cong viec on dinh voi muc thu nhap kha./.

Chuyển lên trên