Tôi ca tình

Tôi la người song don gian, vui vẻ, khong ganh dua voi xa hoi. Coi trong bạn than,va gia dinh.

Tôi muon tìm mot người dan ong cùng coi, bao dung do luong, biết cham lo cho gia dinh.

Chuyển lên trên