Tìm bạn

Loi noi dau tien cho minh gui loi chao tôi tất cả cac bạn tren khap mọi mien dat nuoc. chac mọi bạn than chung ta tu khi sinh ra va lon len deu uoc cho minh co mot cuoc song am no va hanh phuc.

Ai cùng co mot cuoc song tot dep nhung nao ngo cuoc song khong nhu ta mo uoc. bạn than minh cùng bat hanh trong chuyen tình cam lua đời. Chuyen tình duyen cua minh luon chac tro người ta den roi đi xem minh nhu mot tro choi de người ta giai tri trong nhung luc buồn. Tinh co biết duoc trang mang xa hoi nay minh rat mong lam quen voi cac bạn, cac chi gái doc than vui tình de tâm sự chia sẻ nhung chuyen vui buồn cua cuoc song neu hop nhau thi minh sẻ tien tôi xa hôn.

Chuyển lên trên