Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

người yêu cua em roi nay

minh la mot giao vien, que o LAng Son, hien minh đang cong tac o Ha Noi. hien tai minh co cong viec on dinh, tai chinh tâm on nen rat mong tìm duoc mot bạn gái chia sẻ va quan tam.tinh cach minh hien hoa,de chiu.thật tha, cham lo cho gia dinh. neu bạn doc duoc thong tin nay hay goi cho minh 0 1 67 432 6040

tìm mot bạn diu dang, biết cham lo cho gia dinh, biết nau an, tiet kiem .cao 150 la duoc

Chuyển lên trên