Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm kiem một nửa cuoc đời

Rat giản dị, kinh te on dinh, ngoai hinh phong do, vui vẻ, hien, biết thong cam sẻ chia. Chung thuy,c

Ngoai hinh trung binh, guong mat de nhin, biết chuyen, thong cam sẻ chia, thật lòng yêu thuong, chung thuy la yêu to quan trong nhat, biết cham lo cho gia dinh.

Chuyển lên trên