Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm chi gái, phu nữ lon tuoi

Ngoai hinh de nhin, ít nói, tram tình, biết lang nghe

Tìm chi gái tâm sự khi co don. Khong rang buoc. Nep hop co the nghi tôi quen lâu dài. Khong chin 2795 tâm chin hai 5

Chuyển lên trên