Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người thích hop de kết hôn

Chung thuy, thang than, biết quan tâm người khac. Ghet sự tham lam va ich ky. Kinh te on dinh.

Tu 33 den 45t chua kết hôn. Song co trach nhiem voi gia dinh. Dang hoang, nghiem tuc. Cong viec on dinh, co dao cang tot. Ai co y dinh quen choi boi thi lam on dung nhan tin. Xin cam on

Chuyển lên trên