Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Chung thuy

Tôi la người biết yêu thuong,chia se..mong tìm duoc người bạn vui vẻ,biết yêu thuong va chăm sóc cho gia dinh.

Tìm bạn đời vui vẻ,yeu thuong,vi tha va biết vun dap tương lai

Chuyển lên trên