Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

De thuong, chan tanh, nghiem tuc, tu lap, song noi tam.

Co nha rieng, song 1 minh, cong viec on dinh, noi dc tieng anh, tìm bạn Canada hoac Uc tuoi tu 36 den 50 tuoi.

Tuoi tu 36 den 50 song tai Uc hoac Canada, trinh do tien si tro len, ly hôn hoac doc than. Tinh tình chân thành, quan tâm gia dinh va xem gia dinh quan trong nhat. Cong viec on dinh. Nguoi Viet hoac bạn sự.

Chuyển lên trên