Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

TIM MOT NUA THUC SU

Tôi song chan hoa, am ap, biết quan tâm den mọi nguoi, lac quan va yêu đời. Song co trach nhiem, khi lam viec thi nghiem tuc no luc, khi vui choi thi thoai mai va vui nhon. Yeu qui tre con.

dan ong biết ton trong gia dinh, co chi tien thu. La người dan ong nghiem tuc khi lam viec, nhung cùng day vui nhon khi o nha. La người co the cùng tôi trao đời, bạn bac tu nhung viec dai sự den ca nhung viec li ti. Cung tôi đi choi kham pha the gioi, nhung cùng co the cùng tôi chăm sóc con caic

Chuyển lên trên