Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Hoang thi hue

Tôi la mot bac sy Quan y tung phuc vu trong khang chien Chong my. Gio tôi da ve huu. Tôi co 3 Nguoi con 2 trai mot gái deu la bac sy ky sự da co gia dinh rieng. Tinh Cach cua tôi am ap, thích noi tro va chăm sóc Nguoi khac. Tôi lam nghanh y da may chuc nam nen co kinh nghiem chăm sóc Nguoi benh tat om yêu

Tìm Nguoi bạn tâm dau y hop de bay bạn luc tuoi gla, đi du lich, nau an va cùng vui choi

Chuyển lên trên