Nguoi thật tình gap người chung thuy

Bao dung, tran trong gia dinh, biết chia se, cam thong, Ton trong bạn đời, tran trong ai Ton trong minh, buồng bo ko niu keo khi dieu do ko thuoc ve minh

Biet tran trong nhung gi đang co, chăm sóc yêu quy bạn than, gia dinh. Biet thu ven, đời nhan xu the

Chuyển lên trên