Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Dan ong chung thuy biết yêu thuong gia dinh

Chung thuy, phu nữ cua gia dinh. Vui ve hoa dong. Chan thanh . Yeu tre nho.Quy trong gia dinh . Biet cach giao tiep ung sự trong gia dinh va xa hoi .

Chung thuy co trach nhiem va yêu thuong gia dinh co cong viec va thu nhap on dinh. Co nha rieng.co loi song vui vẻ khong co chap. Coi mo , chia sẻ , chân thành.

Chuyển lên trên