Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Da den luc do cap ben

Suy nghi sẻ thay đời theo thoi gian. Thai do song cùng sẻ thay đời nhung lòng chung thuy thi con mai.

Biet lo cho cuoc song gia dinh; khong gia truong, co the ho tro cong viec gia dinh cho nhau.

Chuyển lên trên