Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn trai noi chuyen va chia se

La người thích song giản dị, de gan, luon giup do mọi người xung quanh.

Hien lanh,dao duc, song chân thành voi mọi nguoi,chung thuy, co y chi phan dau trong cong viec va trong cuoc song, luon giup do mọi nguoi.Co hoc thuc va cong viec on dinh.

Chuyển lên trên