Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

MUON TIM CO VE DE CO 2 MINH AN, AN MINH BUON QUA

Tinh tình vui vẻ, hoa dong co tình khoi hai va la người kinh doanh tu do, nen minh co thoai mai ve thoi gian. O Tren minh cùng ghi gan day du het roi. Minh nghi neu co duyen gap nhau tìm hieu nc sẻ thực tế hôn la trinh bay ly thuyet tren web nhu the nay. 🙂

Minh muon gái chieu cao 1m56 tôi 1m6 tro len. Ngoai hinh de nhin. Tinh cach vui vẻ, de gan. Noi chung la minh mong co duyen gap ngoai sẻ hieu hôn chu viet tren day can bạn duoc roi. 1 con người k the dung co cu nhung tu ngu han hep de dien ta va dung de tìm kiem người bạn lâu dài voi minh cach chinh xac duoc ngoai thoi gian. —9.622.991

Chuyển lên trên