It khi nao chăm sóc bạn than cua minh .

Tui iu ca hat . tui thik hat cai luong. Tui thik lãng mạng. Tui thik dc người iu nuong chieu nhung k phai nuong chieu vi vat chat. Ma nuong chieu theo loi noi nho nhe.

Khong om cùng khong map. Ban linh. Phai co tranh nhiem cua bạn than minh voi người đời phuong.

Chuyển lên trên