Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm người yêu nghiem tuc de tien den hôn nhân

Mong uoc co 1 gia dinh hanh phuc, dieu kien du song thoa mai. Cong viec cua tôi thi cùng tâm on dinh nhung luon chac 1 dieu la du sực khoe va cham chi de lo cho cuoc song cua gia dinh trong mọi tình huon.

Biet sựy nghi dung sai, biết tiet kiem, biết lo cuoc song gia dinh va giong noi nhe nhang.

Chuyển lên trên