Tìm bạn tâm sự.

Tôi la giao vien day the duc song vui vẻ hoa dong thích choi the thao. Dam me the thao. Song noi tam, hi vong lam bạn voi cac bạn nu.

Vui ve hoa dong biết lang nghe va chia se. Nghiem tuc trong chuyen tình cam.

Chuyển lên trên