Tìm bạn tâm sự

Minh la người phu nữ don gian va binh thuong, song trung thuc va chân thành khong gian đời ,biết lang nghe y kien mọi nguoi.( chung tình) yêu men gia dinh,qui trong người gia,thích tre con

Mong duoc lam bạn voi người thật tha hien hau trung thuc,trung thanh chung tình,khong gian đời, biết quan tâm va chia se,

Chuyển lên trên