Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Ket bạn tìm hieu .

Nguoi tram tình, quan sat va chiem nghiem nhieu . Song co dam me, hoai bao, giau tình thuong va bac ai . Yeu thien nhien va cai depc

Nguoi chân thành , bao dung , va tình te . Biet đời nhan xu the , biết chia sẻ , xay dung cuoc song gia dinh.

Chuyển lên trên