Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Xin Chao !

Yeu cho, lãng mạn nhung cùng rat thực tế, tình cam nhung rat ly tri, yêu duoi nhung cùng rat li.

Tot, thong minh, biết lang nghe, chia se, bạn linh, trach nhiem,c. boi vi neu la nam nhan ma ko du nghi luc thi ko the tu bao ve chinh ho huong j bao ve người ho yêu thuong.

Chuyển lên trên