Lac quan de song

Anh song don gian, lac quan. Du co gap kho khan, nhung anh van mim cuoi va co gang vuot qua.

Anh can de noi chuyen, đi an chung, đi xem phim. Va nhung ai can 1 người de tâm sự, chia sẻ buồn vui

Chuyển lên trên