Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Can người yêu thuong phai co chut hai huoc

Noi it hieu nhieu phai tin tuong nhau mọi dc

Phai thật lòng cùng nhau đi đến tương lai

Chuyển lên trên