Một nửa cua tôi

La người tram tình, thích nhung gia tri van hoa xua tot dep cua co nhan, luon giu vung tình than va y chi cao. Co loi song theo nguyen tac va ky luat. Muốn tìm người yêu phu hop neu co the sẻ tien xa hôn nua.

Tuy ve ngoai nhin khong dep, nhung la mot người ngay thang, ghet sự gian đời, luon trung thanh voi nhung gi da gan lien voi cuoc đời minh cho du no da đi vao đi vang

Chuyển lên trên