Tìm người phu nữ cua gia dinh

Minh den voi chuong trinh nay Hi vong sẻ tim

dc một nửa yêu thuong cua minh. Uu diem cua minh Khong nhau nhet, k hut thuoc la, k bai bac gi het. La mot người song co trach nhiem, minh co tình tu lap va co bạn linh. Se la bo vai vung chac de cho ai do tua vao.Uoc mo cua minh co mot gia dinh nho nho hp.

Chuyển lên trên