Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm nam nghiem tuc

Rat giản dị, tình cam, luon quy trong tất cả mọi nguoi. Khong coi trong người hôn minh va cùng khong khinh người duoi minh. Chung thuy va tin người nen trai qua 2 mọi tình, mọi mọi tình ton tai 4 nam va deu kết thuc chi vi ly do người yêu da co vo con ngoai Bac.

Co nghe nghiep cu the, nhan hau. Mong muon doc than, nghiem tuc. Minh tuoi giap ty neu tìm duoc người cùng tuoi hoac tuoi thin thi tot.

Chuyển lên trên