Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Một nửa oi ! Em o dau

Don gian, khong hut thuoc, tình tình vui vẻ, hoa dong, thích chăm sóc gia dinh, yêu tre con. Cuoc song va nghe nghiep on dinh, tu lap, khong phu thuoc gia dinh.

Vui ve, hoa dong, biết kinh tren nhuong duoi, quy trong cuoc song gia dinh, co y dinh kết hôn.

Chuyển lên trên