Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Moc mac tìm người chân thành

Da ly hôn tu lau, đang song doc than, cong viec on dinh, hoan toan doc lap tu do, khong lien quan den bat cu ai. Duc tình tot, song tình cam

Muốn phu nữ da ly hôn, khong vuong mac tc hay bat cu dieu gi voi ai. San sang muon lay chong, thật tha, chung thuy, biết yêu thuong, vun ven gia dinh, to am cua minh.

Chuyển lên trên