Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

FB /linhlephu22

Tôi la người vui tình, hai huoc, song tình cam, thien ve gia dinh. Truoc co hoc cao đang nhung sau co đi lam tai Ha Noi, nhung muon cai gi do tu do khong go bo nen quyet dinh ve nha lam vuon. Hien nay tôi song cùng gia dinh tai Lam Dong duoc 4 nam. Nghe nghiep chinh lam vuon. Du dinh lâu dài tap chung theo huong nong nghiep.Tôi thích xe co, nau an va cay coi.Hinh minh va em gái

Mot người đi het quang duong con lai

Chuyển lên trên