Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

True Love

Ban than minh kha man cam voi chuyen abcxyz.

Minh muon co Dao, cao rao va de nhin mot ti la duoc, co cong viec on dinh. Minh khong can giau co hay gi ca, minh cùng khong thích người qua tình toan. Hi vong tìm duoc người phu hop.

Chuyển lên trên