Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Anh thật tha muon tìm hieh ve em

Minh song doc than,, mong tìm dc 1 người bạn đời zuize hoa dong,, uoc mo ve cuoc song sau nay sẻ luon hanh phuc ben gia dinh,,, kinh doanh

Zuize hoa dong biết cham lo cho gia dinh,,, biết quang tâm chia se

Chuyển lên trên