Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Em tìm người hieu de kết hôn

Tôi mong muon tìm người yêu de tien tôi hôn nhân. Khong can cau ky , chin chan,tâm chuyen ,ba me can hieu thao,hai ben cam thong chia se,bon bon van con yêu nhau,ba người la mot gia dinh, chin nam yêu nhau, tâm nam cho đời,khong bạng duoc kết hôn voi nhau.

Nguoi tuoi dau va tuoi sựu. Hop sẻ tien tôi hôn nhân. Nguoi do doc lap ve tai chinh, song co trach nhiem voi bạn than va gia dinh .khong gia truong.

Chuyển lên trên