Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

tìm bạn giao luu.

Nghe nghiep : Kinh doanh nen thuong xuyen đi cong tac cac tình TP trong nuoc( song o Ha Noi va TP HCM), Song giản dị, co trach nhiem, thật tha voi bạn be, ham hoc hoi , kinh doanh.

vi thuong xuyen xa nha nen mong muon duoc lam quen voi tất cả mọi người ( khong phan biết giuoi tình, tuoi tac) de giao luu voi nhau nhung luc ranh roi ( nhat la buoi sang cùng nhau uong ca phe).

Chuyển lên trên