Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

A chân thành. Trung thuc. Tinh cam . Yeu thuong

Minh chân thành thích co bạn de chia sẻ buồn vui. Tinh minh trung thuc. Tinh cam . Yeu thuong zalo cua minh khong chin ba sau chin mot mot mot hai mot. Rat mong duoc kết bạn đời thuy chung

Ban cua minh vui vẻ. Trung thuc . Tinh cam . Yeu thuong. Va thích đi du lich trong nuoc hoac ngoai nuoc. TKS

Chuyển lên trên