Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

hẹn hò nghiem tuc

Chao cac bạn, minh ten M.. sinh song va lv tai Tphcm.Hien minh doc than la nvvp rat vui duoc lam bạn tro chuyen tìm hieu nhau qua trang nay

Nguoi bạn mọi nghiem tuc ton trong, co hoc thuc, le phep chua kết hôn lan nao, La người bạn vui vẻ, hai huoc sinh song lam viec o Tphcm co chi cau tien cong viec on dinhc. Co y dinh quen nghiem tuc, tìm hieu hop tien den hôn nhân

Chuyển lên trên