Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm mot nguoi

Tôi da tung phai don nhan mot cuoc song khong cong bạng, tôi da cho rat nhieu nhung nhan lai chang bao nhieu.

Tôi tìm bạn nam tu 45 – 55, am ap, yêu gia dinh va người than, tâm thien, co y chi, co bạn linh, co nghe nghiep, co trinh do du de cu xu voi tất cả mọi người luon co van hoa va co dao duc.

Chuyển lên trên