Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm một nửa

Chao bạn minh ten Duong sinh nam 94. Hien đang song va lam viec tai Thu Duc. la mot người co ngoai hinh ko duoc dep lai ko giau co nhung lai vo cùng nghiem tuc trong tình cam, chân thành va chung thuy mong muon tìm một nửa cua bạn than de cùng nhau lam nhung viec quan trong cho đời minh!

cao mot chut, chân thành va chung thuy

Chuyển lên trên