Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

A muon tìm người chung song chon đời

Ve bạn than tôi hoi kho tình chut song thang than ko thích loang ngoang tôi luon luon lang nge va thau hieu biết dat minh vao cuong vi cua người khac.

Tôi muon tìm dc người bạn đời tôi y thuong va người bạn cùng hieu tôi va thật tha chân thành ngiem tuc.de cùng nhau xay dung hp

Chuyển lên trên