Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

can sự chung thuy va cam thong

thích tra sựa, thích hoc nau an va lam bạnh, may va, dan moc! uoc mo co mot cua hang phuc vu thuc uong va bạnh ngot!

chung thuy! khong co bac, hut thuoc, rieu che! cong viec on dinh! nghiem tuc trong cac mọi quan he! biết cam thong va chia se!

Chuyển lên trên