Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Dang trong giai doan song thua thai, can lam mot sự huynh cho an ca the gioi.

Minh hoi cnhay, giong nhu mot dua tre nuoi hoai khong chiu lon. Minh thích trong hoa, cham hoa va thích tu bien tu dien trong manh vuon yêu thích cua minh. Minh thích choi voi cho, dut sựa cho meo. A! Dac biết minh la người don gian, khong thích che bai thu gi, dac biết la thuc an.

Con laic Cu tìm roi sẻ biet!

Chuyển lên trên