Vietdate-Hen ho, tim nguoi yeu an toan va nghiem tuc

Tìm bạn gái chia se

Tôi la Minh Duc, 39 tuoi, tôi thích gap mat bạn be – ngoi uong cafe – trao đời hoc hoi, chia sẻ lan nhau nhung kinh nghiem trong cong viec cùng nhu trong cuoc song, thích giao luu, thinh thoang co the vui vẻ – bu dap nhau va ,c. hay cùng chia se, “khong rang buoc, khong anh huong cuoc song rieng cua nhau”.

Minh “muon tình quanh khu vuc hoac Hung yen – hien tai tôi đang lam viec o Hung Yen – khong đi xa duoc” – ai cùng muc dich thi lien he, vui lòng doc ky truoc khi lien lac.

Chuyển lên trên